Restauratie 

Restauratieschilderwerk behoort tot de meest specialistische onderdelen van het schildersvak. Het stelt hoge eisen aan de praktische vaardigheden van de schilder en aan diens kennis van het gebruikte materialen, kleuren en technieken. Vooral onderstaande technieken zijn bij restauratieschilderwerk belangrijk:

Marmertechniek
Deze techniek werd en wordt veel gebruikt voor bijvoorbeeld lambriseringen en zuiltjes. Daarbij wordt de structuur van marmer geïmiteerd, zoals dat al duizenden jaren gebeurt. Deze techniek is vaak van oudsher reeds toegepast in historische panden en kan bij restauratie fraai door ons worden hersteld of herhaald.

Houtimitatie
Ook houtimitatie is een decoratietechniek. Oorspronkelijk was deze techniek vooral bedoeld ter vervanging van luxe en dure houtsoorten; tegenwoordig vooral om authentieke elementen in klassieke (restauratie)panden te bewaren of te herstellen.

Bladgoud
Vooral in plafonds, lambriseringen en decoratieve ornamenten is vaak nog bladgoud toegepast. Dit kan door ons bedrijf vakkundig worden gerestaureerd of opnieuw worden geplakt. De duurzaamheid van bladgoud wordt in hoge mate bepaald door de voorbewerkingen van de ondergrond en in mindere mate door de dikte van het materiaal zelf.